Welkom bij RT Maaspoort

RT Maaspoort is een jong maar ervaren remedial teaching bureau dat uw kind op een prettige en ongedwongen manier kan helpen met met verbeteren van de schoolprestaties.

Wij kijken altijd met een frisse blik naar uw kind. Stempels drukken of in een hokje plaatsen hoort hier dan ook niet bij!

Wat is Remedial Teaching?

Een Remedial Teacher (uit het Engels letterlijk een leraar die verbetert) verleent hulp aan leerlingen met leerproblemen of gedragstoornissen. Met zijn of haar pedagogische hulp hopen zij beter te kunnen presteren. (bron: Wikipedia)

Remedial Teaching is hulp aan leerlingen die lager dan gemiddeld of lager dan hun eigenlijke kunnen presteren op een bepaald leergebied. Door middel van toetsen, observaties en gesprekken met uw kind, u als ouder en de leerkrachten, wordt vastgesteld wat het probleem is en hoe groot de leerachterstand is. Naar aanleiding hiervan wordt een handelingsplan opgesteld. De hulp die hierna geboden wordt heet remedial teaching. Dit is specifieke hulp die volledig is toegespitst op het probleem van uw kind. RT is dus altijd maatwerk. Er wordt doelgericht en intensief met uw kind gewerkt.

Wat kan RT Maaspoort voor u betekenen?

Remedial Teaching Maaspoort kan leerproblemen bij uw kind vaststellen en in veel gevallen verhelpen. Wij richten ons op kinderen in het basisonderwijs die problemen hebben met de basisvaardigheden zoals:

  • taal en spelling
  • rekenen

Er zijn echter ook kinderen die geen specifieke zorg nodig hebben, maar die bij moeilijke lessen uit de methode extra hulp als ondersteuning goed kunnen gebruiken. Dit gebeurt in de vorm van bijles (reteaching) of preteaching.

Daarnaast zijn er kinderen die problemen hebben met het plannen en leren van huiswerk. Door individuele coaching leren ze zelfstandig deze taken uit te voeren.

Daarom biedt RT Maaspoort ook begeleiding aan voor:

  • bijles
  • preteaching
  • huiswerkbegeleiding